Zeevaartschool

In 1902 verhuisde de Zeevaartschool van een ruimte in het latere politiebureau aan de Kerkgracht naar de vroegere loodsensociëteit ‘Harmonie’ aan het Ankerpark. Door de opkomst van de stoomvaart en […]

In 1902 verhuisde de Zeevaartschool van een ruimte in het latere politiebureau aan de Kerkgracht naar de vroegere loodsensociëteit ‘Harmonie’ aan het Ankerpark. Door de opkomst van de stoomvaart en de nabijheid van de werf werd in samenwerking met het Koninklijk Instituut van de Marine gestart met een machinistenopleiding. De belangstelling was groot en al snel werden enkele dichtbij gelegen woonhuizen aan het Ankerpark, die eerder bewoond werden door scheepsagenten en cargadoors, voor het zeevaartonderwijs gebruikt. Door de blijvende groei van het aantal studenten en de slechte staat van het toenmalige gebouw met de woonhuizen werd op 11 september 1930 de Nieuwe Hogere Zeevaartschool aan het Ankerpark geopend.  Het schoolgebouw stond midden in een rij woningen die gaandeweg allemaal zijn gesloopt. Alleen het brugwachtershuisje staat er nog. In 1997 besloot de gemeente het gebouw, dat qua bouwstijl aansluit bij de Amsterdamse School, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Dit vanwege de stijlkenmerken en het grote sociaal-historische belang van de functie van de Hogere Zeevaartschool. Het Zeevaartonderwijs, en vooral het gebouw van de Hogere Zeevaartschool, is vanwege het maritieme karakter onlosmakelijk met Den Helder verbonden. Het gebruik van de baksteen en de ronde details van het portiek en de gemetselde halfzuilen aan beide zijden van de voorgevel, zijn kenmerken uit die bouwstijl. Aan beide zijden van het portiek zijn sculpturen aangebracht: twee manfiguren met attributen die naar de scheepvaart verwijzen. Daaronder het wapen van de gemeente Den Helder en de leeuw van Holland. Wie de ontwerper of uitvoerder van de sculpturen is, is tot op dit moment nog niet duidelijk.

Bijgaande illustratie van Monique Dozy laat het nieuwe ontwerp zien van Kapitein, Jacobs, Kapitein Architecten te Den Helder gemaakt in opdracht van de Woningstichting.