Winkel Fa. Nijpels

De winkel met bovenwoning is gebouwd in 1910 door de gebr. Van Pelt in opdracht van de firma Nijpels. Het pand is gelegen op de hoek van de Spoorstraat en […]

De winkel met bovenwoning is gebouwd in 1910 door de gebr. Van Pelt in opdracht van de firma Nijpels. Het pand is gelegen op de hoek van de Spoorstraat en de Koningstraat, de architect heeft de locatie zeer sterk laten meespelen in zijn ontwerp. Het winkelwoonhuis bestaat uit twee bouwlagen waarvan de begane grond buiten beschouwing kan worden gelaten vanwege de ingrijpende verbouwing die in 1958, ten gevolge van een grote brand heeft plaatsgehad. Het pand wordt afgesloten door een afgeplat schilddak met verglaasde rood bruine tuiles du nord. Op de hoek is een ronde arkel geplaatst met een door leien bekleed koepeldak en bekroond met een open lantaarn. Voorop het dakkapel, met een klok. In de arkel op de eerste laag zien we drie gekromde ramen met bovenlichten waarin verticaal roedenverdeling. De hardstenen kalf en latei lopen met de rondingen mee. In de tweede laag zijn schuifvensters met bovenlichten met een driedelige roedenverdeling. Tussen deze twee rijen vensters loopt een in het metselwerk opgenomen fries waarboven gootlijst op klossen. De gevel aan de zijde van de Spoorstraat heeft twee vensterassen.  De gevel is aan de linkerzijde afgesloten door een travee met topgevel waarin een halfronde houten erker rustend op een uitgemetselde console. In de topgevel zien we een tweedelig venster met een getoogd bovenlicht met daarboven een ontlastingsboog van hardstenen plaat en is geflankeerd door uitgemetselde pilasters. Rechts hiervan is een dichtgezet schuifvenster onder een latei. In het dakvlak is een dakkapel, in de oorspronkelijke vorm, met stolpramen, gedekt door lessenaarsdak. De gevel in de Koningstraat is voor het eerste gedeelte gelijk aan die in de Spoorstraat met uitzondering van de erker. Hier bevindt zich een driedeligvenster met bovenlichten gescheiden door smalle muurdammen onder een hardstenen latei. De gevel is vervolgens met drie vensterassen verlengd. Op de begane grond aan de rechterzijde zijn grote openslaande garagedeuren en een voordeur, geflankeerd door een schuifvenster. Deze openingen voorzien van een getoogd bovenlicht met verticale roedenverdelingen engebogen strekken met hardstenen blokken. Op de verdieping zijn drie vensters met stolpramen met driedelige bovenlichten onder hardstenen lateien. In het dakvlak bevinden zich drie dakkapellen.